Kommisjonens arbeidsmåte

Noe forenklet er dette kommisjonens arbeidsmåte i et felt: 

1) Kunngjøre oppstart av arbeid gjennom lokalavisene og særskilt varsling av aktuelle interessenter.

2) Holde folke-/informasjonsmøter.

3) Oppnevne sakkyndige, valgt etter offentlig anbudsprosess, som foretar feltutredninger for å kartlegge lokal bruk og lokale rettsoppfatninger.

4) Oppnevne interesserepresentanter - vanligvis for fastboende utmarksutøvere, friluftslivet, jordbruket, reindrifta og sjølaksefiske.

5) Holde høringsmøter, befaringer og eventuell annen bevissikring.

6) Ferdigstille rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i feltet.


Les mer om kommisjonens arbeidsmåte.


 

Til toppen