Møter fremover i Tana og Porsanger

Foto: FK. Første innledende høringsmøte i felt 7 Tana/Tanafjorden, 16. oktober 2018.

Kommisjonen er i gang igjen med møtevirksomhet i flere igangsatte utredningsfelt. Nylig, 25. august, ble det første møtet mellom interesserepresentantene og kommisjonen i felt 8 Kautokeino gjennomført, og nå planlegges det foreløpig siste høringsmøtet i felt 7 Tana/Tanafjorden og åpent informasjonmøte i felt 9 Porsanger. 

Høringsmøtet i felt 7 Tana/Tanafjorden

Kommisjonen har hittil hatt tre høringsmøter om mottatte rettighetsmeldinger i feltet. Tirsdag 2. november 2021 kl. 13 - 18 gjennomføres det foreløpige siste høringsmøtet i feltet. Høringsmøtet vil være på miljøbygget i Tanabru. 

I dette høringsmøtet behandles de siste mottatte rettighetsmeldingene (melding nr. 39 flg.), samt eventuelt de som ikke har møtt tidligere eller som har utvidet/endret sin melding betydelig. 

Innkalling til aktuelle meldingsfremsettere sendes ut i månedsskiftet september/oktober. 

Det er foreløpig ikke satt frist for innsending av rettighetsmeldinger i felt 7 Tana/Tanafjorden. Fristen vil kunngjøres særskilt. 

Mer om felt 7 Tana/Tanafjorden

Åpent info-/folkemøte i felt 9 Porsanger

Kommisjonen kunngjorde oppstart i felt 9 Porsanger 16. september 2020, og inviterer rettighetshavere og befolkningen i feltet til info-/folkemøte om oppstart i feltet onsdag 3. november 2021 kl. 18 - 20 i kinosalen i Lakselv. 

Informasjon om info-/folkemøtet sendes til aktuelle organisasjoner, lag og foreninger i månedsskiftet september/oktober, og møtet vil også bli annonsert i avisene. 

Mer om felt 9 Porsanger

Begge møtene gjennomføres under forutsetning av at Covid-19 smittesituasjonen tillater det. 

Til toppen