Delrapport offentliggjort - felt 4 Karasjok

Foto: F.Ingilæ

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 25. januar 2011 Karasjok som utredningsfelt 4. Første delrapport er nå offentliggjort.

 

Delrapporten behandler 43 saker om mulige kollektive og/eller individuelle rettigheter i feltet:

Rapport - Bind 1, kapittel 1-7 om bakgrunn og kollektive rettigheter i hele eller store deler av feltet - 6 rettighetsmeldinger. Kapittel 7 på samisk (klikkbare overskrifter).

Rapport - Bind 2, kapittel 8-13 om eier- og/eller bruksrettigheter i mer avgrensede områder av Karasjok - 37 meldinger. I kapittel 13 er en oppsummering på norsk og samisk.

Innholdsfortegnelsens overskrifter i begge bind er klikkbare.  

Her er kortversjon av rapporten og informasjon om sakens videre behandling.

Konklusjonene i delrapporten kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark innen 11. juni 2021.

Trykt versjon av rapporten kan bestilles fra Finnmarkskommisjonens sekretariat.

Rapporten kan også hentes på servicekontoret, rådhuset i Karasjok.

Delrapport om interne rettsforhold i reindriften
De 30 rettighetsmeldingene kommisjonen har mottatt om interne rettsforhold i reindriften behandles og offentliggjøres i en senere rapport.

Mer informasjon: Felt 4 Karasjok og kommisjonens arbeidsmåte 

Kort om Finnmarkskommisjonen

 

 

Til toppen