Ny rapport - felt 6 Varangerhalvøya vest

Finnmarkskommisjonens kunngjorde kommunen Berlevåg og Båtsfjord som felt 6 Varangerhalvøya vest 10. mai 2013. Utredningsarbeidet er nå avsluttet.

Her er kommisjonens rapport med konklusjoner om bruk og rettsoppfatninger i feltet.

Her er kortversjonen av sammendraget i rapporten og informasjon om sakens videre behandling.

Tvister om rettigheter som oppstår i etterkant av kommisjonens rapport for felt 5, kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark innen 16. april 2017.

Til media: Idag, fredag 16. oktober 2015 kl. 10-11 gjennomføres pressemøte om rapporten på tinghuset i Tana. Etter det er kommisjonsleder Jon Gauslaa tilgjengelig på telefon 48014755.

 

Til toppen