Nytt kommisjonsmedlem oppnevnt

Justisdepartementet har, etter konsultasjoner med Finnmark fylkeskommune og Sametinget, oppnevnt John Bernhard Henriksen som nytt medlem i Finnmarkskommisjonen etter Anne Marit Pedersen.

John B. Henriksen er født i 1962 og oppvokst i Guovdageaidnu/Kautokeino i Finnmark. Han er utdannet jurist i Norge og har mastergrad i internasjonal politikk i England.

Han har blant annet ledet Rettshjelpskontoret for Indre-Finnmark, arbeidet i Utenriksdepartementets menneskerettighetsavdeling, og vært ansatt hos FNs Høykommissær for menneskerettigheter i Genève og Bangkok. Han var den første lederen av FNs ekspert mekanisme for urfolks rettigheter. I 2012 ble han av presidenten for FNs generalforsamling oppnevnt til å bistå general-forsamlingens president i forhandlingene om gjennomføringen av verdenskonferansen for urfolk. Han er også advokat, og har de siste årene blant annet arbeidet som Sametingets internasjonale representant.

Medlemmene i kommisjonen

Kontaktperson: Kommisjonsleder Jon Gauslaa, tlf. 22999322, 41545756. 

(Foto:NRK Sápmi)

 

Til toppen