Anbudskonkurranse - sikring av muntlige kilder

Finnmarkskommisjonen har 21. juni 2018 kunngjort en offentlig anbudskonkurranse om sikring av muntlige kilder i Loppa kommune, Altafjorden og øyene i Måsøy kommune med tilbudsfrist 3. august 2018 kl. 12:00.

Kommisjonen er selv ansvarlig for å opplyse saken. Som et ledd i arbeidet med å kartlegge bruk av områdene og rettoppfatninger samles det også inn opplysninger fra muntlige kilder gjennom intervjuer.

I dette prosjektet planlegges gjennomført opptil 60 intervjuer i aktuelle områder i Loppa kommune, øyene i Måsø kommune og sjøstrekningen fra Kåfjord og vestover til Loppa samt strekningen fra Russeluft til Lerresfjord i Altafjorden.

Kommisjonen har tidligere sikret kunnskap fra muntlige kilder i Guovdageaidnu-Kautokeino, Deatnu-Tana, Njávdán-Neiden og i flere bygder i Altafjorden, Laksefjorden og Porsangerfjorden.

Anbudsdokumenene i Doffin

Til toppen