Anbudskonkurranse - sakkyndig utredning om Porsanger

I forbindelse med utlysning av nytt felt, felt 9 Porsanger, igangsettes arbeidet med å samle inn faktagrunnlag om utmarksbruk og rettsoppfatninger i feltet. Planlagt oppstart er på nyåret og med varighet på ca. 2,5 år.

Finnmarkskommisjonen utlyser en offentlig anbudskonkurranse om anskaffelse av en sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i Porsanger, felt 9. Tilbudsfristen er 30. oktober 2020 kl. 12.00.

Anbudsdokumentene i Doffin

Kontaktperson: Gro Dikkanen, epost: gro.dikkanen@domstol.no

 

Til toppen