Offentlig anbudskonkurranse

I forbindelse med utlysning av nytt felt, felt 8 Kautokeino, igangsettes arbeidet med å samle inn faktagrunnlag om utmarksbruk og rettoppfatninger i feltet. Planlagt oppstart er i år og med varighet på ca. 2 år.

Finnmarkskommisjonen utlyser en offentlig anbudskonkurranse om anskaffelse av en sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i Kautokeino, felt 8. Tilbudsfristen er 23. oktober 2017 kl. 12.00.

Mer informasjon om anbudskonkurransen i Doffin

Mer informasjon om felt 8 Kautokeino

Kontaktperson: Gro Dikkanen, epost: gro.dikkanen@domstol.noTil toppen