Offentliggjøring av rapport felt 6 Varangerhalvøya vest

Finnmarkskommisjonen offentliggjør rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 6 Varangerhalvøya vest, Berlevåg og Båtsfjord kommuner, fredag 16. oktober 2015 kl. 10.00 på kommisjonens nettsted.

Pressemøte fredag 16. oktober kl. 10.00 på tinghuset i Tana.

Informasjon om felt 6 Varangerhalvøya vest og om hva rapporten skal inneholde (kommisjonens arbeidsmåte - også om rapport). 

Tidligere har kommisjonen avgitt rapport for felt 1 Stjernøya/Seiland, felt 2 Nessebyfelt 3 Sørøya og felt 5 Varangerhalvøya øst.

For praktiske spørsmål om offentliggjøring av rapporten kontakt kommisjonens sekretariat:
Gro Dikkanen, tlf. 78926422/90639818,gro.dikkanen@domstol.no
Synnøve Solbakk, tlf. 78926411/95803133,synnove.solbakk@domstol.no  Sentralbord/resepsjon, tlf. 78926440,finnmarkskommisjonen@domstol.no 


Til toppen