Oppstart i nytt felt

Finnmarkskommisjonen kunngjør oppstart i nytt felt: Felt 7 Tana

Rettighetskartleggingen omfatter all grunn i Tana kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006, også sjølakseplasser på FeFo-grunn.

Kommisjonen skal også utrede rettigheter til fiskeplasser i Tanafjorden og interne forhold i reindriften, dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det. 

Meld inn rettigheter

Rettighetshavere i felt 7 Tana bes om å melde inn mulige rettigheter til Finnmarkskommisjonen. Bruk gjerne dette skjemaet.

Kort om kommisjonen

Finnmarkskommisjonen kartlegger eksisterende bruks- og eierrettigheter til FeFo-grunn som folk i Finnmark har ervervet med grunnlag i langvarig bruk, som per i dag ikke er formelt rettslig anerkjent.

Mer informasjon om felt 7 Tana

Informasjonsbrosjyre om kommisjonen


Til toppen