Oppstart i nytt felt: Kautokeino

Rettighetskartleggingen omfatter all grunn i Kautokeino kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006.

Særskilt varsel og informasjon

Det sendes ut brev til lag, foreninger og organisasjoner i Kautokeino kommune med informasjon om feltutlysningen.

Kommisjonen vil i første halvdel av 2018 avholde et informasjons-/folkemøte i Kautokeino. Dette vil bli annonsert.

Meld inn rettigheter

Rettighetshavere i felt 8 Kautokeino bes om å melde inn mulige rettigheter til Finnmarkskommisjonen. Bruk gjerne dette skjemaet.

Kort om kommisjonen

Finnmarkskommisjonen kartlegger eksisterende bruks- og eierrettigheter til FeFo-grunn som folk i Finnmark har ervervet med grunnlag i langvarig bruk, som per i dag ikke er formelt rettslig anerkjent.

Mer informasjon om felt 8 Kautokeino

Informasjonsbrosjyre om kommisjonen

 

 

Til toppen