Åpent info-/folkemøte i Lakselv 3. november 2021 kl. 18

Foto: FK. Fra info-/folkemøte i felt 8 Kautokeino i 2018

I anledning oppstart av Finnmarkskommisjonens utredningsarbeid i Porsanger, inviteres til åpent informasjons-/folkemøte onsdag 3. november kl. 18 - 20 i kinosalen i Lakselv.

I møtet vil kommisjonens informere om sitt arbeid og mandat, og det er også mulig å stille spørsmål til kommisjonen. 

Velkommen!

Mer om utredningsfelt 9 Porsanger

Mer om kommisjonens arbeidet i et felt 

 

Til toppen