Neiden - Innsamling fra muntlige kilder

Det var stor interesse for Finnmarkskommisjonens prosjekt med innsamling fra muntlige kilder i Neiden. I infomøtet onsdag kveld 11. november 2014 deltok over 40 personer.

Kommisjonen fikk 35 forslag til aktuelle informanter i Neiden-området. Kommisjonen har ikke anledning til å intervjue alle disse, men vi tar sikte på å gjennomføre flere intervjuer allerede i år. Til toppen