Felt 4: Interne forhold i reindriften - høringsmøte 13.-17. februar 2017

Foto: F. Ingilæ.

Finnmarkskommisjonen har gjennomført fem høringsmøter i feltet i 2015 - 2016, og i 2017 planlegges gjennomført prosess om interne forhold i reindriften.

Kommisjonen tar sikte på å gjennomføre bevissikring, høringsmøter og vinterbefaring om interne forhold i reindriften i 2017. Kommisjonen har pr i dag mottatt 27 rettighetsmeldinger fra reindrifta.

Høringsmøtent er foreløpig berammet til 13.-17. februar i Karasjok og områdebesiktigelse i løpet av uke 11; 13.-17. mars.

For å gjennomføre dette på en hensiktsmessig måte, er det viktig at kommisjonen har oversikt over alle parter. Kommisjonen anmoder derfor om at eventuelle nye meldinger om interne forhold i reindriften oversendes innen 31. desember 2016. Kommisjonen ønsker også innen samme dato å få tilsendt det meste av tilleggsopplysninger fra de som allerede har sendt inn rettighetsmeldinger.

Vi kommer tilbake med informasjon om gjennomføring av høringsmøtene 13.-17. februar 2017.

Prosess og faktainnsamling i felt 4 Karasjok hittil

Til toppen