Sakkyndige i gang i felt 8 Kautokeino

Finnmarkskommisjonen har etter en offentlig anskaffelsesprosess engasjert NIKU til å gjøre en innledende sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet. Denne vil være en del av kommisjonens faktagrunnlag i feltet.

Mer informasjon om:

- Kommisjonens arbeid i et felt 
- Mer utfyllende om arbeidsmåten 
- Status i felt 8 Kautokeino

Til toppen