Oppdatert: Høringsmøte 22. - 23. august 2017 i Karasjok, felt 4

Siste høringsmøte i felt 4 Karasjok er 22.-23. august 2017 i Karasjok. Møtested er Karasjok samfunnshus.

I høringsmøtet behandles de rettighetsmeldingene som ikke tidligere er behandlet. Alle mottattte rettighetsmeldinger i feltet er tilgjengelig her på nettsiden - her er også kart med oversikt over meldingene/kravene - også områdevis.

Møtet begynner tirsdag 22. august kl. 13, og er et åpent møte. Her er oppdatert program for møtet og oppdaterte områdevise kravskart (A3) for Ánárjohleahki/-dalen, Deanuleahki/Tanadalen, Kárášjohleahki, Iešjohleahki og tilleggskart for Iešjohleahki nord.

I høringsmøtets 2. dag, 23. august fra kl. 9 behandles de sist mottatte rettighetsmeldingene om interne forhold i reindriften: 
Nuorrojoga ja Ástevári siiddat (nr 64)
- Familien Sara og Eira (nr 67)
- Čiekkajávri-Máđijoga siida (nr 69)

Disse meldingene inngår i følgende tvisteområder (A3 kart): 4, 5, 15, 16, 17 og 19 (nytt tvisterområde). Oppdatert oversiktskart over tvisteområdene (A3).

Høringsmøtet er et ledd i kommisjonens faktainnsamling om bruk og rettsoppfatninger i feltet. Det er gjennomført høringsmøte om bruk og rettsoppfatninger i feltet generelt og de områdevise høringsmøtene om bruk i Anárjohleahki/dalenKárášjohleahki, Iešjohleahki, Deanuleahki og om de reindriftsinterne meldingene

Til toppen