Sommerjobb 2019 - transkribering/oversetting

Finnmarkskommisjonens sekretariat på tinghuset i Tana søker etter ekstrahjelp som kan transkribere og oversette fra lydopptak (samisk og norsk) fra møter og intervjuer.

Stillingen er midlertidig og passer for studenter, gjerne jusstudenter. 

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver er å transkribere fra lydopptak (samisk og norsk) og oversette tekst fra samisk til norsk. 

Søkere må beherske både skriftlig norsk og samisk godt. Det kreves at den som ansettes kan arbeide selvstendig.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrativ leder Gro Dikkanen, tlf 78926422 eller 90639818.

Søknad med cv, vitnemål og attester sendes Vigdis.Beate.Johansen@domstol.no innen 26. april 2019.