Status i kommisjonens arbeid

Kommisjonen utreder i felt 4 Karasjok (reindrift) og samler samtidig inn faktagrunnlag i alle igangsatte felt - også i områder kommisjonen ikke har utlyst som utredningsfelt.

Felt 4 Karasjok (reindrift)

Kommisjonen utreder og innhenter opplysninger om de interne rettighetsmeldingene i felt 4 Karasjok. Det tas fremdeles sikte på å ferdigstille arbeidet i år. 

Les mer om kommisjonens arbeid med interne rettsforhold i reindriften i feltet

Status i de andre igangsatte utredningsfeltene

Kommisjonen planlegger å avholde det utsatte første møtet med oppnevnte interesserepresentanter i felt 8 Kautokeino 25. august. Samme uke vil også andre utsatte møter gjennomføres.

I felt 7 Tana planlegges et høringsmøte første uka i november i år om de sist mottatte rettighetsmeldingene i feltet (melding nr. 39 flg.). Mer informasjon kommer senere, og innkalling til møtet sendes ut i høst. 

Informasjons-/folkemøtet i felt 9 Porsanger er også planlagt avholdt første uka uka i november. Mer informasjon kommer.  

Møteaktivitetene betinger lav/kontrollert Covid-19 smittesituasjon. 

Faktagrunnlag - muntlige kilder/informanter

De som sender inn rettighetsmeldinger til kommisjonen foreslår som regel muntlige kilder/informanter - ofte eldre personer, som kan ha opplysninger om deres bruk. Disse intervjues forløpende av kommisjons sekretariat, og de eldste prioriteres. 

Samtidig gjøres et større og systematisk prosjekt med innsamling fra muntlige kilder i områder som ikke er utlyst som utredningsfelt. For tiden, og etter en offentlig anskaffelsesprosess, er det Sámi ealáhus- ja guorahallanguovddáš/Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) i Tana, gjør slike intervjuer for kommisjonen. 


To av våre muntlige kilder/informanter i år: Heiken Ánte/Anders Henriksen Bongo og Iver Utsi sammen med Juhán Niillas Wigelius i kommisjonens sekretariat.

Ler mer om kommisjonens arbeid i et felt

 

Til toppen