Status og videre arbeid i felt 4 Karasjok

Finnmarkskommisjonen startet utredningsarbeidet i feltet i 2011, og har per i dag mottatt 59 rettighetsmeldinger. Kommisjonen avholder sitt foreløpig siste områdevise høringsmøte 11.-12. oktober 2016 i Karasjok.

Finnmarkskommisjonen utlyste felt 4 Karasjok i 2011. Det foreløpig siste av fire planlagte områdevise høringsmøter om rettighetsmeldinger som ikke er reindriftsinterne, avholdes 11.-12. oktober. Dersom også andre enn de som hittil har sendt rettighetsmelding ønsker å melde inn mulige rettigheter, er det en fordel om dette gjøres så snart som praktisk mulig.

Her fra rundebordssamtalen/høringsmøtet om utmarksbruk i Iešjotleahki/-dalen 23.-24. august 2016.

Siste planlagte områdevise høringsmøte
Høringsmøtet innledes tirsdag 11. oktober kl. 15 med en rundebordsamtale med inviterte informanter med fokus på bruken av utmarka i Tanadalen og ved Karasjok tettsted/márkan. Møtet fortsetter onsdag 12. oktober og tar for seg de rettighetsmeldingene som er lokalisert i disse områdene. I tillegg behandles de sist mottatte rettighetsmeldingene fra andre deler av feltet, og kollektive meldinger som gjelder hele eller store deler av feltet.

Høringsmøtene er i SápmiKoo, Jeagilvármáđii 54 (tidligere Sámi dáiddaguovddáš/kunstnersenteret).

Interne reindriftsmeldinger
Kommisjonen tar sikte på å gjennomføre bevissikring, høringsmøter og vinterbefaring om interne forhold i reindriften i 2017. Høringsmøtene er foreløpig berammet til uke 7 (13.-17. februar) og befaringene til uke 11 (13.-17. mars). For å gjennomføre dette på en hensiktsmessig måte, er det viktig at kommisjonen har oversikt over alle parter. Kommisjonen anmoder derfor om at eventuelle nye meldinger om interne forhold i reindriften oversendes innen 31. desember 2016. Kommisjonen ønsker også innen samme dato å få tilsendt det meste av tilleggsopplysninger fra de som allerede har sendt inn rettighetsmeldinger.Til toppen