Videre fremdrift i felt 4 Karasjok

I felt 4 Karasjok vil det i år bli gjennomført bevissikringsintervjuer og ut på høsten er det planlagt et innledende høringsmøte om bruk og rettoppfatninger generelt i feltet.

Bevissikringsintervjuer i sommer

Finnmarkskommisjonen har mottatt 45 rettighetsmeldinger i felt 4 Karasjok. Det er gjennomført en første oppfølging av de fleste meldingene. Mange av meldingsinnsenderne har foreslått vitner/informanter som kan ha opplysninger om deres sak/bruk av området. Kommisjonen har prioritert å intervjue de vitnene som er over 70 år. Arbeidet vil bli igangsatt i sommer. Kommisjonens sekretariat v/Synnøve Solbakk vil gjennomføre intervjuene. 

Innledende høringsmøte til høsten

Det første innledende høringsmøtet om bruk og rettsoppfatninger generelt i hele Karasjok kommune planlegges gjennomført i midten av oktober i år. Vi kommer tilbake med informasjon om tid, sted og innhold senere.

30.06.2015

Til toppen