Videre prosess i 2019 i felt 7 Tana/Tanafjorden

Innledende høringsmøte i feltet 16. oktober 2018.
Foto: FK. Fra det innledende høringsmøtet / Álggahan gulaskuddančoahkkin 16.10.18.

Finnmarkskommisjonen fortsetter prosessen i 2019 med å gjennomføre områdevise høringsmøter i feltet. Første møte er om Øvre-Tana 12.-14. mars 2019.

Kommisjonen har planlagt å gjennomføre to områdevise høringsmøter i feltet i 2019;

- Øvre-Tana: 13.-15. mars 2019
- Nedre-Tana: 5.-6. november 2019 (tentativ dato)

I disse åpne høringsmøtene er temaet bruken av områdene generelt og de mottatte rettighetsmeldingene.

Hittil har kommisjonen mottatt 20 rettighetsmeldinger i Øvre-Tana og 10 i Nedre-Tana. Noen av disse omfatter begge områdene.

Aktuelle kravsfremsettere/meldingsinnsendere vil få skriftlig innkalling til møtet. Møtene gjennomføres som rundebordsamtale, og er en oppfølging av kommisjonens innledende høringsmøte 16. oktober 2018.

Til toppen