Dokumenter

Finnmarkskommisjonens rapporter, som inneholder feltvise konklusjoner om rettighetsforholdene med redegjørelse for hva konklusjonene bygger på, legges ut her.

Sakkyndige utredniger er en del av faktagrunnlaget for kommisjonens rapporter. Utredningene er feltvise eller tematiske.

Nye felt og anbudsoppdrag kunngjøres her.

Kommisjonens fremdrift fremkommer av årsmeldinger og møteprotokoller.

 

Til toppen