Presentasjoner

Presentasjoner

13.-14. mars 2018: Finnmarkskommisjonen - bakgrunn, mandat, arbeid og status. Kommisjonens folkemøter i felt 8 Kautokeino.

- 25. mai 2016: Finnmarkskommisjonens mandat - kartlegging av rettigheter til fiskeplasser i sjø. Sametingets konferanse om sjøsamenes rettighetssituasjon

- 29. februar 2016: Finnmarkskommisjonen - en oversikt. Kommisjonens folkemøte i felt 7 Tana og Tanafjorden.

- 16. oktober 2015: Presentasjon av kommisjonens rapport for felt 6 Varangerhalvøya vest.

- 24. juni 2014: Presentasjon av kommisjonens rapport for felt 5 Varangerhalvøya vest.

- 2. juni 2014: Om kommisjonens arbeid så langt - orientering til Sametinget.

- 25.-26. mars 2014: Om kommisjonens mandat og arbeid, særlig om interne forhold i reindriften. Orientering til reindriftssiidaer i felt 4 Karasjok.

- 16. oktober 2013: Presentasjon av kommisjonens rapport for felt 3 Sørøya.

- 13. februar 2013: Presentasjon av kommisjonens rapport for felt 2 Nesseby.

- 20. mars 2012: Presentasjon av kommisjonens rapport for felt 1 Stjernøya/Seiland.

 

 

Til toppen