Nye utredningsfelt

Felt 8 Kautokeino (18. september 2017)
Felt 7 Tana (23. september 2014)
Felt 6 Varangerhalvøya vest (10. mai 2013)
Felt 5 Varangerhalvøya øst (10. mars 2011)
Felt 4 - Karasjok (25. januar 2011)
Felt 3 Sørøya (22. mars 2010)
Felt 2 Nesseby (februar 2009)
Felt 1 Stjernøya-Seiland (februar 2009)

Til toppen