Rapporter

Finnmarkskommisjonens arbeid i hvert felt avsluttes med en rapport som inneholder konklusjoner om rettighetsforholdene i feltet. Det utarbeides også en forkortet versjon av rapportens oppsummering.

Felt 1 Stjernøya/Seiland - kortversjon av rapporten

Felt 2 Nesseby - kortversjon av rapporten

Felt 3 Sørøya - kortversjon av rapporten

Felt 4 Karasjok - første delrapport
Bind 1, kapittel 1-7, om bakgrunn og kollektive rettigheter. Kapittel 7 på samisk
Bind 2, kapittel 8-13 om eier- og/eller bruksrettigheter i mer avgrensede områder av Karasjok
Felt 4 - kortversjon av rapporten og informasjon om sakens videre behandling.

Felt 5 Varangerhalvøya øst - kortversjon av rapporten

Felt 6 Varangerhalvøya vest - kortversjon av rapporten

Til toppen