Sakkyndige utredninger

Foto: F. Ingilæ

Finnmarkskommisjonen har selv ansvaret for sakens opplysning. Kommisjonen må dermed selv sørge for at de faktiske og historiske forholdene som er nødvendige for å avklare rettighetsforholdene, blir forsvarlig utredet.

Denne arbeidsformen avviker noe fra de ordinære domstolene, hvor partene selv har ansvaret for sakens opplysning.

Som ledd i saksopplysningen innhenter kommisjonen skriftlig materiale i form av utredninger og dokumenter samt muntlige forklaringer.

Selv om det er kommisjonen som er oppdragsgiver for en sakkyndig utredning, så er den enkelte utreder/forskningsinstitusjon selv ansvarlig for innholdet i utredningene. Utredningene vil være en del av grunnlaget for kommisjonens konklusjoner om rettighetsforholdene i feltene.

Feltvise sakkyndige utredninger
Tematiske sakkyndige utredninger
Igangsatte sakkyndige utredninger 


Til toppen