Igangsatte sakkyndige utredninger

Ingen pr idag, her er de sist utlyste:

Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i felt 8 Kautokeino - tilbudsfrist 23. oktober 2017 kl. 12:00. Inngått kontrakt med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Til toppen