Tematiske

Følgende tematiske sakkyndige utredninger er hittil gjennomført:

Finnmarkskommisjonen og interne rettighetsspørsmål i reindriften, professor Kirsti Strøm Bull (januar 2018)

Fiskerirettigheter i sjø- og fjordområder utenfor Finnmark, førsteamanuensis Susann Funderud Skogvang (desember 2014)

Rettshistorisk gjennomgang av jordsalgslovgivningen i Finnmark i perioden 1775 - 1965, professor Kirsti Strøm Bull (desember 2014)

Statens utvisning av sjølakseplasser på Stjernøya og Seiland, Hilde L. Jåstad (februar 2012)

Interne rettighetsspørsmål i reindriften i Finnmark - Noen problemstillinger og årsaksforhold, John B. Henriksen (23. mars 2011)

Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark - NINA rapport 462 (15. desember 2010)

Sjølaksefiske i historisk perspektiv i Finnmark, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole (24. juni 2010)  


Til toppen