Muntlige kilder

Finnmarkskommisjonen har utarbeidet en veileder for egen, frivillig, lokal innsamling fra muntlige kilder.

Denne veilederen inneholder både praktiske råd om utstyr og rutiner, men også temaer for intervjuet. Her er samtykkeerklæringen som også skal fylles ut og sendes til kommisjonen.

Kontaktperson i kommisjonens sekretariat: Synnøve Solbakk, tlf. 78926411.

Til toppen