Felt

Finnmarkskommisjonen deler inn Finnmark i nærmere avgrensede utredningsområder (felt). Kommisjonen avgjør avgrensingen, både størrelse og rekkefølge på feltene.

Status i utredningsarbeidet - feltvis:

Felt 1 Stjernøya/Seiland - avsluttet 20.03.12
Felt 2 Nesseby - avsluttet 13.02.13
Felt 3 Sørøya  - avsluttet 16.02.13
Felt 4 Karasjok - utlyst 25.01.11
Felt 5 Varangerhalvøya øst (Vadsø og Vardø kommune) - avsluttet 24.06.14
Felt 6 Varangerhalvøya vest (Berlevåg og Båtsfjord kommune) - avsluttet 16.10.15
Felt 7 Tana/Tanafjorden - utlyst 23.09.14
Felt 8 Kautokeino - utlyst 18.09.17
Felt 9 Porsanger - utlyst 16.09.20

Finnmarkskommisjonens arbeidsmåte er regulert i finnmarksloven §§ 30 til 35.


Til toppen