Avsluttede felt

Finnmarkskommisjonen har utredet og har avgitt sin rapport i følgende felt:

 

Felt 1 Stjernøya/Seiland - avsluttet 20. mars 2012 

Felt 2 Nesseby - avsluttet 13. februar 2013

Felt 3 Sørøya - avsluttet 16. oktober 2013 

Felt 5 Varangerhalvøya øst - avsluttet 24. juni 2014

Felt 6 Varangerhalvøya vest - avsluttet 16. oktober 2015

Felt 4 Karasjok - avgitt delrapport 11. desember 2019 

Til toppen