Felt 1 Stjernøya/Seiland

Finnmarkskommisjonen arbeid i felt 1 Stjernøya/Seiland er avsluttet.

Kommisjonens rapport med konklusjoner om bruk og rettsoppfatninger i feltet ble avgitt 20. mars 2012. Her er kortversjonen av sammendraget i rapporten.

Fristen for å fremme stevning til Utmarksdomstolen for Finnmark gikk ut 20. september 2013. 

Fra arkivet:  
Mottatte rettighetsmeldinger 
Eiendomskart
Interesserepresentanter

 

Til toppen