Eiendomskart

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter på den grunn Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok 1. juli 2006.

For kommisjonens arbeid er det dermed viktig å ha oversikt over hva som er FeFo grunn og hva som ikke er det (privat grunn).

Kommisjonen har derfor utarbeidet eiendomskart for felt 1 Stjernøya/Seiland basert på informasjon hentet fra nasjonalt register for matrikkelenheter.

Klikk på kartet for en større versjon.

Det gjøres oppmerksom på at matrikkelenhetens grenseforløp kan være heftet med usikkerhet. Dersom du mener informasjon i kartet ikke gjenspeiler din oppfatning av grenseforløpet oppfordres du til å ta kontakt med din lokale matrikkelmyndighet, kommunen.  

For mer detaljert informasjon om eiendommer og eiendomsgrenser se www.nordatlas.no, menyvalg: eiendomsgrenser i Finnmark, velg aktuell kommune og zoom til aktuell eiendom.


Til toppen