Innkomne meldinger

Finnmarkskommisjonen har ved kunngjøring av feltet og i folkemøtene i feltet oppfordret rettighetshavere til å melde inn mulige rettigheter.

Finnmarkskommisjonen har mottatt 8 meldinger om mulige rettigheter i feltet. Disse innkomne meldingene har kommisjonen behandlet i sin rapport for feltet.

 (oppd.07.05.12)

Innkomne meldinger - felt 1

Til toppen