Interesserepresentanter

For å ivareta partenes interesser kan kommisjonen etter finnmarksloven § 32 også oppnevne representanter for ulike interessegrupper som kan følge dens arbeid. Utgiftene til slike representanter dekkes av kommisjonen. Ordningen er av Stortingets Justiskomité betegnet som en form for rettshjelpstiltak og som et alternativ til at partene opptrer for kommisjonen med egen advokat eller liknende.

Finnmarkskommisjonen har i møte 24.-25. august 2010 oppnevnt disse som interesserepresentanter i felt 1 Stjernøya/Seiland:

Merete Holmgren Bergly, for fastboende utmarksbrukere.
Kontaktinformasjon: tlf. 97175260, epost: meretebergly@hotmail.com postadr: Oldervik, 9532 Hakkstabben.

Johannes Balandin, for friluftslivet.
Kontaktinformasjon: tlf. 78431007 / 95031704, epost: johannes.balandin@kraftlaget.no postadr: Myrullvn. 38, 9516 Alta.

Arvid Petterson, for jordbruket.
Kontaktinformasjon: tlf. 78461023 / 97111180, epost: arvipet2@online.no postadr: Brennelv, 9700 Lakselv.

Nils Henrik Sara, for reindrifta.
Kontaktinformasjon: tlf. 99757032, epost: nilshsara@nrl-nbr.no postadr: Hemmogieddi, 9520 Guovdageaidnu.

Jorunn Mikkola, for sjølaksefisket.
Kontaktinformasjon: tlf. 78438666 / 47636302, epost: jor-mik@online.no postadr: P.b. 132 Pollen, 9531 Kvalfjord.

Kriterier for oppnevning av interesserepresentanter:
- Kunnskaper om bruken av utmark i det aktuelle felt, og om næringen/ interessegruppen representantan skal oppnevnes for.
- Oppslutning fra organisasjoner. Derson ulike interessegrupper/ sammenslutninger foreslår samme navn vil dette vektlegges av kommisjonen.
- Lokalhistoriske kunnskaper.
- Kjønnsbalanse. Hvert kjønn skal være representert med minst to representanter, jf. likestillingsloven § 21, 2.

Kommisjonen mottok disse forslagene til interesserepresentanter i felt 1 (14.07.10).

Til toppen