Felt 2 Nesseby

Finnmarkskommisjonen arbeid i felt 2 Nesseby er avsluttet.

Kommisjonens rapport med konklusjoner om bruk og rettsoppfatninger i feltet ble avgitt 13. februar 2013. Her er kortversjonen av sammendraget og informasjon om sakens videre behandling.

Frist for å fremme stevning til Utmarksdomstolen for Finnmark gikk ut 13. august 2014.

Fra arkivet
Mottatte rettighetsmeldinger  
Eiendomskart
Interesserepresentanter

Til toppen