Innkomne meldinger

Finnmarkskommisjonen har ved kunngjøring av feltet og i folkemøtene i feltet oppfordret rettighetshavere til å melde inn mulige rettigheter.

Innkomne meldinger pr. desember 2012

Av mottatte innkomne meldinger om mulige rettigheter er ni (9) vurdert å falle innenfor kommisjonens mandat.

 

 

(oppd. 04.12.12)

Innkomne meldinger - felt 2

Til toppen