Faktagrunnlag

Sakkyndige utredninger, arkivsøk, befaringer, høringer og annen bevissikring er ledd i kommisjonens arbeid med å opplyse saken. Dette er en del av faktagrunnlag for kommisjonens konklusjoner om rettighetsforholdene i feltet.

Sakkyndig utredning

I felt 3 Sørøya har NIKU i samarbeid med Universitetet i Tromsø i utredet bruk og rettsoppfatninger i feltet. Denne utredningen er en del av faktagrunnlaget for kommisjonens konklusjoner om bruk og rettsoppfatninger i feltet.    

Mer om sakkyndige utredninger og kommisjonens arbeidsmåte.

Prosess og faktainnsamling

30.04.13 

Bevisopptak i Alta - individuell rettighetsmelding.

28.-30.08.12

Høringsmøte og befaring på Nordre Sørøya og høringsmøte i Hammerfest. Tema: kollektiv bruk av utmarka i feltet.

13.08.12

Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet ferdigstilt.

juni 2011

Interesserepresentanter oppnevnt.

23. og 25.08.10   

Folkemøter i Hasvik og Hammerfest.

26.03.10        Kommisjonen kunngjorde Sørøya som felt 3                    
Til toppen