Innkomne meldinger

Finnmarkskommisjonen oppfordrer rettighetshavere på Sørøya til å melde inn mulige rettigheter. Bruk gjerne dette skjemaet. Det er anledning til å melde inn rettigheter så lenge kommisjonens arbeid i feltet pågår. 

Innkomne meldinger pr. 28. august 2013
Av mottatte innkomne meldinger om mulige rettigheter er hittil tre (3) vurdert å falle innenfor kommisjonens mandat. Meldingene er også merket av på kartet nedenfor.

Kommisjonen vil ta stilling til disse meldingene i sin rapport.

Om vi mottar innspill, merknader fra andre (privatpersoner, organisajoner) til en innkommet melding så legges disse også ut her; i samme mappe (melding) som kommentaren(en) gjelder. 

Innkomne meldinger inntegnet i kart

  

Klikk på kartet for større versjon.

Oversikt over alle innkomne meldinger - også utenom igangsatte felt

(oppd.28.08.13)

Til toppen