Felt 5 Varangerhalvøya øst

Kommisjonens arbeid i feltet er avsluttet. Kommisjonens rapport med konklusjoner om bruk og rettsoppfatninger i feltet ble avgitt 24. juni 2014.

Her er kortversjonen av sammendraget i rapporten og informasjon om sakens videre behandling.

Frist for å fremme stevning til Utmarksdomstolen for Finnmark gikk ut 24. desember 2015.

Fra arkivet: 
Mottatte rettighetsmeldinger 
Eiendomskart 
Interesserepresentanter
 

Til toppen