Innkomne meldinger

Innkomne meldinger pr 8. mai 2014

Finnmarkskommisjonen har hittil mottatt 11 meldinger om mulige rettigheter i feltet (se nedenfor). Meldingene er markert i kartene nedenfor, unntatt melding 3 som gjelder rett til lakseplasser langs fjordlinja i feltet.

Klikk på kartene for større versjon.

Melding 1, 2, 5 og 6.

Melding 4, 7, 8, 9, 10 og 11.

Kommisjonen har foreløbig ikke tatt stilling til meldingene. Dette vil kommisjonen gjøre når arbeidet i feltet avsluttes og kommisjonen avgir sin rapport. 

Om vi mottar kommentarer fra andre (privatpersoner, organisajoner) til en innkommet melding så legges disse også ut her; i samme mappe (melding) som kommentaren gjelder.

Oversikt over alle innkomne meldinger - også utenom igangsatte felt

(oppd. 09.05.14; oppdatert samlet meldingsliste)

Innkomne meldinger

Til toppen