Felt 6 Varangerhalvøya vest

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 10. mai 2013 Berlevåg og Båtsfjord kommune som felt 6 Varangerhalvøya vest. Kommisjonens utredningsarbeid i feltet er avsluttet.

Kommisjonen offentliggjorde 16. oktober 2015 rapport med konklusjoner om bruk og rettsoppfatninger i feltet.

Her er kortversjonen av sammendraget i rapporten og informasjon om sakens videre behandling.

Tvister om rettigheter som oppstår i etterkant av kommisjonens rapport for felt 5, kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark innen 16. april 2017. Informasjon om sakens videre behandling

Informasjonsbrosjyre om Finnmarkskommisjonen

Ordliste over aktuelle juridiske termer med utdypende forklaring

Fra arkivet: 
Mottatte rettighetsmeldinger 
Eiendomskart 
Interesserepresentanter

 

 

Til toppen