Eiendomsforhold i feltet

Kommisjonen har utarbeidet eiendomskart for felt 6 Varangerhalvøya vest basert på informasjon hentet fra nasjonalt registrert for matrikkelenheter.

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter på den grunn Finnmarks-eiendommen (FeFo) overtok 1. juli 2006. For kommisjonens arbeid er det dermed viktig å ha oversikt over hva som er FeFo grunn og hva som ikke er det (privat grunn) i Berlevåg og Båtsfjord kommune.

Det gjøres oppmerksom på at matrikkelenhetens grenseforløp kan være heftet med usikkerhet.Dersom du mener informasjon i kartet ikke gjenspeiler din oppfatning av grenseforløpet oppfordres du til å ta kontakt med din lokale matrikkelmyndighet, kommunen.

For mer detaljert informasjon om eiendommer og eiendomsgrenser se www.nordatlas.no, menyvalg: eiendomsgrenser i Finnmark, velg aktuell kommune og zoom til aktuell eiendom.

Til toppen