Interesserepresentanter

Finnmarkskommisjonen har i møte 2.-5. desember 2013 oppnevnt disse som interesserepresentanter i felt 6:

 

 Navn / Namma

Adresse / Čujuhus

Tlf/epost

Representere/ Ovddasta

Åse Winsents                 

9982 Kongsfjord                

91845744
awi@online.no         

Fastboende utmarksbrukere/ Dálon meahccásteaddjit             

Arild Hammeren

Egilsgt. 7, 9980 Berlevåg

45879803 arild.hammeren@
berlevag.kommune.no
   

Friluftslivet/Olgunastineallin

Vibeke Smelror Ottesen

Festningsvegen 16A, 9990 Båtsfjord      

99255280
iottes@online.no

Jordbruket/ Eanandoallu

Frode Utsi

Seida, 9845 Tana

93201565
reindrift@frode-utsi.no 

Reindrifta/Boazodoallu 

Bjarne Johansen

Gardak, 9845 Tana

90683976
bjarne.johansen@
dinpost.no

Sjølaksefiske/
Mearraluossabivdu

Interesserepresentantene oppnevnes fra oppnevningstidspunktet og frem til kommisjonen har avlevert sin rapport på aktuelle felt.

Mer om interesserepresentantordningenTil toppen