Felt 4 Karasjok

11.12.19: Finnmarkskommisjonen har offentliggjort sin første delrapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 4 Karasjok.

Prosess og faktainnsamling:

2020 - 2021:

Kommisjonens arbeid med interne rettsforhold i reindriften

Utredning om interne forhold i reindriften - 30 rettighetsmeldinger

2019:

11. desember: Offentliggjort delrapport om bruks- og eierrettigheter i feltet 
Bind 1 (kap. 1-7) om bakgrunn og kollektive rettigheter i hele eller store deler av feltet.
Kapittel 7 på samisk (klikkbare overskrifter).
Bind 2 (kap. 8-13) om eier- og/eller bruksrettigheter i mer avgrensede områder av Karasjok
Kortversjon av rapporten og informasjon om sakens videre behandling.

2018 og 2019:

Utredning av rettighetsforholdene og mottatte rettighetsmeldinger og oppfølgende faktainnsamling om mottatte meldinger

2017:

Hele året: Forts. bevissikringsintervjuer av innmeldte eldre informanter/vitner

22.-23. august: Siste høringsmøte i feltet

8. august: Frist for å sende inn rettighetsmelding

13.-17. februar: Høringsmøte om mottatte rettighetsmeldinger om interne forhold i reindriften

2016:

Hele året: Bevissikringsintervjuer av innmeldte eldre informanter/vitner

11.-12. oktober: Høringsmøte om Tanadalen, Karasjok tettsted og kollektive meldinger som gjelder hele eller deler av feltet        

23.-24. august: Høringsmøte om Iešjotleahki/-dalen

6. juni: Informasjonsmøte om kommisjonens arbeid og prosess i feltet.

7.-8. juni: Høringsmøte om Kárášjotleahki/dalen.

1.-2. mars: Høringsmøte/rundebordssamtale om Anárjotleahki/dalen

2015:

15. oktober: Innledende høringsmøte om bruken i hele feltet/kommunen    

Hele året: Bevissikringsintervjuer av innmeldte eldre informanter/vitner

2014:  

Sommeren 2014: Forts. oppfølging av innkomne rettighetsmeldinger

25.-26. mars: Informasjonsmøter til siidaer i østre og vestre sone.

2013:        

Oktober -> Oppfølging av innkomne rettighetsmeldinger - innledende samtaler (interne forhold i reindrifta) og innhenting av tilleggsopplysninger meldingene 1- 34.

April: Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet er ferdigstilt, som er en del av kommisjonens faktagrunnlag

2012:

16.-18. april: Interesserepresentanter oppnevnt

2011:

15. mars: Folke-/informasjonsmøte

25. januar: Kunngjort oppstart

 

Les mer om kommisjonens arbeid i ett felt 

Les kommisjonens årsmeldinger om arbeidet i feltet og status generelt


Til toppen