Felt 4 Karasjok

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 25. januar 2011 oppstart i felt 4 Karasjok.

Prosess og faktainnsamling:

2018 og 2019:

Utredning av rettighetsforholdene og mottatte rettighetsmeldinger og oppfølgende faktainnsamling om mottatte meldinger

2017:

Hele året: Bevissikringsintervjuer av innmeldte informanter/vitner over 75 år

22.-23. august: Siste høringsmøte i feltet

8. august: Frist for å sende inn rettighetsmelding

13.-17. februar: Høringsmøte om mottatte rettighetsmeldinger om interne forhold i reindriften

2016:

Hele året: Bevissikringsintervjuer av innmeldte informanter/vitner over 75 år

11.-12. oktober: Høringsmøte om Tanadalen, Karasjok tettsted og kollektive meldinger som gjelder hele eller deler av feltet        

23.-24. august: Høringsmøte om Iešjotleahki/-dalen

6. juni: Informasjonsmøte om kommisjonens arbeid og prosess i feltet. Møtested: Loaidu, NRK

7.-8. juni: Høringsmøte om Kárášjotleahki/dalen, møtested: Loaidu, NRK                       

1.-2. mars: Høringsmøte/rundebordssamtale om Anárjotleahki/dalen, møtested: samfunnshuset. Mer info om videre prosess i feltet her 

2015:

15. oktober: Innledende høringsmøte om bruken i hele feltet/kommunen, før og nå    

Hele året: Bevissikringsintervjuer av vitner over 75 år

2014:  

Sommeren 2014: Forts. oppfølging av innkomne rettighetsmeldinger

25.-26. mars: Informasjonsmøter til siidaer i østre og vestre sone. Sted. Rica hotel Karasjok  

2013:        

Oktober -> Oppfølging av innkomne rettighetsmeldinger - innledende samtaler (interne forhold i reindrifta) og innhenting av tilleggsopplysninger meldingene 1- 34.

April: Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet er ferdigstilt, som er en del av kommisjonens faktagrunnlag

2012:

16.-18. april: Interesserepresentater oppnevnt

2011:

15. mars: Folke-/informasjonsmøte

25. januar: Kunngjort oppstart

 

Les mer om kommisjonens arbeid i ett felt 

Les kommisjonens årsmelding 2018 om arbeidet i feltet og status generelt