Eiendomsforhold i feltet

Kommisjonen har utarbeidet eiendomskart for felt 4 Karasjok basert på informasjon hentet fra nasjonalt registrert for matrikkelenheter.

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter på den grunnen Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog SF 1. juli 2006. For kommisjonens arbeid er det dermed viktig å ha oversikt over hva som er FeFo-forvaltet grunn og hva som ikke er det (privat grunn).

Det gjøres oppmerksom på at matrikkelenhetens grenseforløp kan være heftet med usikkerhet. Dersom du mener informasjon i kartet ikke gjenspeiler din oppfatning av grenseforløpet oppfordres du til å ta kontakt med din lokale matrikkelmyndighet, kommunen.

For mer detaljert informasjon om eiendommer og eiendomsgrenser se www.norgeskart.no.

 

Til toppen