Mottatte rettighetsmeldinger

Mottatte rettighetsmeldinger og tilleggsopplysninger

Fristen gikk ut 8. august 2017 til å sende rettighetsmelding i feltet. Kommisjonen har mottatt 73 meldinger om mulige rettigheter i feltet. Se meldingene nedenfor. Meldingene er også avmerket i kartene nedenfor.

43 av disse rettighetsmeldingen/sakene om kollektive og/eller individuelle rettigheter er behandlet i den første delrapporten som ble offentliggjort 11. desember 2019.

De 30 meldingene/sakene om interne rettighetsforhold i reindriften vil kommisjonen behandle i en egen delrapport. Denne rapporten er ikke ferdig, og offentliggjøringen vil bli kunngjort senere.

Kart - innkomne meldinger:

Kart - meldinger om interne forhold i reindrifta:

Trykk på kartene for større versjon

kart

Meld: 8-9, 12, 18-19, 27, 30, 38, 42, 57, 69

kart

Meld: 13, 18, 21, 28-29, 34-36, 41, 43, 46, 60, 67

 kart

Meld: 8-9, 20, 22, 26, 37, 39-40, 54, 64

 kart

Alle interne reindriftsmeldinger/krav

Områdevise kravskart (A3):
Anárjotleahki/-dalen
Deanuleahki
Iešjotleahki
Kárášjotleahki

Kart - øvrige mottatte meldinger, som er ferdigbehandlet av kommisjonen i delrapport 1

Kart Mld:17, 24-25, 33, 55, 70

Mld:17, 24-25, 33, 55, 70

Mld:3, 32, 51, 59, 61, 63, 73

Mld:3, 32, 51, 59, 61, 63, 73

kart

Mld:1-2, 5-6, 10,14, 47,5 2-53, 72

Mld:7, 11, 15, 49, 56, 65, 66

Mld:7, 11, 15, 49, 56, 65, 66

kart

Mld.:16, 19, 23, 44-45, 50, 62, 71

Områdevise kravskart (A3):
Anárjotleahki/-dalen
Deanuleahki 
Iešjotleahki 
Kárášjotleahki

 

Ta kontakt med kommisjonens sekretariat om deres rettighetsmelding ikke er korrekt avmerket i kartene.

Oversikt over alle innkomne meldinger - også utenom igangsatte felt

Meldingene legges ut på det språket de er fremmet.

(oppd. 19.02.2020, kravskart interne reindr.)

Innkomne meldinger - felt 4

Til toppen