Interesserepresentanter

Finnmarkskommisjonen har i møte 16.-18. april 2012 oppnevnt interesserepresentanter for felt 4 Karasjok. Oppnevningperioden er frem til kommisjonen har avlevert sin rapport i feltet. 

Interesserepresentanter - felt 4 Karasjok  

Laila Somby Sandvik, for fastboendes utmarksbrukere. Kontaktinformasjon: tlf 90818903, lailasombysandvik@gmail.com, postadresse; Beskenjárga, 9730 Karasjok.

John Aslak Johansen, for friluftslivet. Kontaktinfo: tlf 41548417, johnaslak@hotmail.com, postadresse; Suomaluodda 74, 9730 Karasjok.

Nils Aslak Boine, for jordbruket. Kontaktinfo: tlf 90107148, ailob@online.no, postadresse; Ivvár Ivvár geavli 19, 9730 Karasjok.

Aslak Mattis N. Eira, for reindrifta. Kontaktinfo: tlf 41225485, aslakmeira@gmail.com, postadresse; Doaresdievvá 23, 9730 Karasjok.

Mathis Nilsen Eira, for reindrifta (oppnevnt 24.06.14). Kontaktinfo: tlf  99275980, mathis49@hotmail.com, postadresse; Niitošjogaš 49, 9730 Karasjok

Interesserepresentantenes arbeid og rolle

Interesserepresentantene skal ved å følge kommisjonens arbeid, bidra til å  sikre et bedre grunnlag for kommisjonens arbeid og rapport, blant annet ved å gi innspill til sakkyndige utredninger og innsendte rettighets-meldinger. Det er også ønskelig at de bistår kommisjonen med faktaopplysninger og navn på personer som kan belyse bruken av grunn og ressurser i feltet, og at de videreformidler informasjon til den interessegruppen de representerer.

Interesserepresentantene deltar ikke i kommisjonens interne drøftelser, men ordningen er et rettshjelpsliknende tiltak for å ivareta partenes interesser. Interesserepresentantene er derfor ment å skulle fungere som talspersoner for den interessegruppen som de er oppnevnt etter forslag fra.

Kriterier for oppnevning av interesserepresentanter:
- Kunnskaper om bruken av utmark i det aktuelle feltet, og om næringen/interessegruppen representantan skal oppnevnes for.
- Oppslutning fra organisasjoner. Derson ulike interessegrupper/sammenslutninger foreslår samme navn vil dette vektlegges av kommisjonen.
- Lokalhistoriske kunnskaper.
- Evne til å kommunisere og dele kunnskap.
- Kunnskaper i samisk eller kvensk språk.
- Begge kjønn skal være representert med minst 40 %.

Mer om kriteriene og retningslinjene for interesserepresentanter


 

Til toppen