Felt 7 Tana/Tanafjorden

Finnmarkskommisjonen kunngjorde oppstart i felt 7 den 23. september 2014. Feltet består av den grunnen som ved Finnmarkslovens ikrafttreden i 2006 ble overført til Finnmarkseiendommen (FeFo) i Tana kommune, samt hele Tanafjorden.

Mulige rettighetshavere oppfordres til å melde inn mulige rettigheter. Som vedlegg til skjemaet oppfordres til å kartfeste rettighetene i et kart, f.eks i dette kartet, og sende inn sammen med meldingen/skjemaet.

Prosess og faktainnsamling i feltet:

2020:

Høstvinteren: Planlagt å fortsette med bevissikringsintervjuer

2019:

6.-7. november: Høringsmøte om primært rettighetsmeldingene i NedreTana 

13.-15. mars: Høringsmøte om rettighetsmeldingen i Øvre Tana (tidl. Polmak kommune)

2018:

16. oktober kl. 13-17: Første innledende høringsmøte/ rundebordssamtale om bruk av utmarskområdene og fjorden i feltet. Sted: Kommunestyresalen på Rådhuset i Tana bru.

19. juni: Møte med interesserepresentantene - planlegge videre prosess

Fra februar/mars: Fortsette med bevissikringsintervjuer av eldre informanter/vitner innmeldt i mottatte rettighetsmeldinger

2017:

7. april: Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger ferdigstilt

26. januar: Første møte mellom kommisjonen og interesserepresentantene

2016:

28.-30. november: Oppnevnt interesserepresentanter

7. september: Bedt om forslag til interesserepresentanter

Juni -> Bevissikringsintervjuer av de eldste informantene

29. februar: Informasjons-/folkemøte 

2014

5. desember: Avtale underskrevet med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) om sakkyndig utredning, ferdigstilling i slutten av 2015.

14. oktober: Utlyst anbudskonkurranse - sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet

23. september: Kunngjort oppstart

2013:

Sikring av muntlig kilder, intervjuer

 

Mer informasjon:

Les mer om kommisjonens arbeid 

Kommisjonens årsmelding 2019 om status i feltet og genereltTil toppen