Eiendomsforhold i feltet

Kommisjonen har utarbeidet eiendomskart for felt 7 Tana basert på informasjon hentet fra nasjonalt registrert for matrikkelenheter.

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter på den grunnen Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog Finnmark 1. juli 2006. For kommisjonens arbeid er det dermed viktig å ha oversikt over hva som er FeFo grunn og hva som ikke er det (privat grunn).

Det gjøres oppmerksom på at matrikkelenhetens grenseforløp kan være heftet med usikkerhet. Dersom du mener informasjon i kartet ikke gjenspeiler din oppfatning av grenseforløpet oppfordres du til å ta kontakt med din lokale matrikkelmyndighet, kommunen.

For mer detaljert informasjon om eiendommer og eiendomsgrenser se www.norgeskart.no.

 

 

 

Til toppen